• FB_IMG_1687169875811.jpg

  • FB_IMG_1687169883261.jpg

  • FB_IMG_1687170113731.jpg

  • FB_IMG_1687170120089.jpg

  • FB_IMG_1687169908963.jpg

  • FB_IMG_1687170090909.jpg

โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต swimming and life saving วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ถึง วันที่ 27 กันยายน 2566

สอนว่ายน้ำฟรี ไม่มีผลกำไรไม่เก็บค่าใช้จ่ายให้กับเด็กๆที่ขาดโอกาสในการเรียนว่ายน้ำ เพื่อให้เด็กๆว่ายน้ำเป็นเอาชีวิตรอดจากการตกน้ำได้ และรู้จักวิธีการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อประสบเหตุทางน้ำในเบื้องต้นได้ระยะเวลา 1 ภาคเรียน เริ่มเดือนมิถุนายน 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566ทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ เวลา 13.30 น. ถึง เวลา 14.30 น. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในภาคเรียนที่ 1 ได้แก่นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ปีที่ 6
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ