• received_556206328223805.jpeg

  • received_961753770694392.jpeg

  • received_637484360027444.jpeg

  • received_623911624719447.jpeg

  • received_2199460273701721.jpeg

  • received_628287054287849.jpeg

  • received_1099133213590455.jpeg

  • received_2145018219144325.jpeg

  • line_64899392541874.jpg

  • line_64880644936365.jpg

โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตสำหรับคนตาบอด รุ่นที่ 2/2562

ฝึกว่ายน้ำให้กับคนตาบอดในประเทศไทย ให้เอาชีวิตลอดจากการประสบเหตุ ประสบภัยทางน้ำ
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ