• FB_IMG_1552452307827.jpg

  • FB_IMG_1552452312823.jpg

  • FB_IMG_1544678630381.jpg

  • FB_IMG_1544678730995.jpg

  • FB_IMG_1544678611841.jpg

  • FB_IMG_1544678611841.jpg

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น

ผู้ฝึกสอนกรีฑา ประเภทลู่ และประเภทลาน สำหลับนักเรียนตาบอด นำนักเรียนตาบอดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ นำคนตาบอดทั่วไป ในสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ