• 1565662940628.jpg

  • 1565662951196.jpg

  • received_1350847545064363.jpeg

  • 1565662914120.jpg

  • 1565334213852.jpg

  • IMG_20190817_3.jpg

  • IMG_20190817_2.jpg

  • IMG_20190817_1.jpg

สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ

เก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาว่ายน้ำคนตาบอด ทีมชาติไทย ชุดเอเชี่ยนพาราเกมส์ เพื่อไปทำการแข่งขันที่ประเทศฟิลิปปิน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2563 ณ ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ