• FB_IMG_1544678224758.jpg

  • FB_IMG_1544678504211.jpg

  • 17934090_233255250490633_8929864700674441216_n.jpg

  • line_3261589635277.jpg

  • line_10158883388428.jpg

  • 1551662489865.jpg

  • 1551662480640.jpg

  • 1551662473170.jpg

  • line_3247283609811.jpg

โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา ( บ้านเด็กตาบอดพิการซ้อน )

สอนพลศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้อน
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ