โรงเรียนบ้านท่าลาว

โครงการสอนว่ายน้ำเพื่อชีวิตสำหรับเด็กที่ขาดโอกาสในการเรียนว่ายน้ำ เน้นเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านท่าลาว และเด็กในชุมชนใกล้เคียง โดยใช้สระว่ายน้ำแบบเคลื่อนที่ ขนาด 5 เมตร เป็นโครงการระยะยาว โดยสอนทุกวัน ในช่วงเวลา 15.00น. ถึง 16.00 น.
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ