โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตโรงเรียนบ้านท่าลาว ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

จัดทำโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสในการเรียนว่ายน้ำ โดยใช้สระว่ายน้ำเคลื่อนที่ intex สอนว่ายน้ำระดับพื้นฐานเพื่อให้เด็กได้เอาตัวรอดจากการจมน้ำ
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ