• FB_IMG_1553494970001.jpg

  • FB_IMG_1553494977006.jpg

  • FB_IMG_1553495025979.jpg

  • FB_IMG_1553495045503.jpg

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ขอนแก่น

ฝึกซ้อมนักกีฬาว่ายน้ำ คนตาบอด เพื่อเข้าทำการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ประเภทว่ายฟรีสไตร์ 50 เมตร ชาย
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ