• received_223228108632720.jpeg

  • 20190120_084151.jpg

  • 20190119_151238.jpg

  • 20190119_151245.jpg

  • 20190121_102707.jpg

  • 20190121_072859.jpg

  • 20190121_102701.jpg

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ขอนแก่น

ผู้ฝึกสอน กรีฑา คนตาบอด เพื่อเข้าทำการแข่งขัน กีฬาคนพิการแห่งชาติ
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ