สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย

อบรมผู้ฝึกสอนกรีฑาสำหรับคนตาบอดระดับพื้นฐานผ่านระบบออนไลน์ ในสถานการณ์ Covid19
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ