• inbound5474898141698116904.mp4

  • inbound3328088176131268573.jpg

  • inbound8539498706726261279.jpg

  • inbound7935415469381698366.jpg

  • inbound6657780246498475244.jpg

  • inbound4907274446342944834.jpg

  • inbound7117723189836060322.jpg

  • inbound9078198546022303312.jpg

อบรมผู้ฝึกสอนกรีฑาประเภทลานสำหรับคนตาบอด ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562

อบรมครูและบุคลากรในสถานศึกษา โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในการสอนและการฝึกกรีฑาประเภทลานสำหรับนักเรียนคนตาบอด ในระดับพื้นฐาน เพื่อต่อยอดในการฝึกกรีฑาประเภทลานสำหรับคนตาบอด และส่งนักเรียนคนตาบอดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ที่กรมพลศึกษาได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ