กรรมการตัดสินกีฬา รอบคัดเลือก การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๘ อำเภอเกษตรวิสัย

ด้วยเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ ได้ดำเนินโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้่าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท่้องถิ่นต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเกษตรวิสัย ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ.สนามกีฬาโรงเรียนจันทรุเษกษาอนุสรณ์ โดยการจัดการแข่งขันทั้งสิ้น ๕ ประเภทชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลประชาชนชาย ,วอลเลย์บอล ชาย-หญิง, เซปักตะกร้อ ,เปตอง ชาย-หญิงและกีฬาพื้นบ้าน โดยกีฬาฟุตบอล,วอลเลย์บอลและเซปักตะกร้อ จะทำการแข่งขันรอบแรกให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ แบบ เหย้า-เยือน แล้วแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในสายเดียวกันจะตกลงกันเอง เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ จึงจัดการแข่งขันรอบคัดเลือก สาย A ในวันที่ ๖,๗,๘ มกราคม ๒๕๕๘
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ