กรรมการตัดสินกีฬาการแข่งขันนักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๕๘ รอบการคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่ ๓ (ภาคอีสานตอนล่าง) ร้อยเอ็ดเกมส์ ระหว่างวันที่ ๒-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

กรรมการตัดสินกีฬาการแข่งขันนักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๕๘ รอบการคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่ ๓ (ภาคอีสานตอนล่าง) ร้อยเอ็ดเกมส์ ระหว่างวันที่ ๒-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ