กรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล "หนองหลวงเกมส์"

เทศบาลตำบลหนองหลวง ได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๕๘ "หนองหลวงเกมส์" โดยกำหนดให้จัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๑๒- ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ในการนี้ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสากล ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสมานสามัคคีของชาวตำบลหนองหลวง
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ