กรรมการตัดสินกีฬาการแข่งขันนักเรียนนักศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่๑๐-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙

กรรมการตัดสินกีฬาการแข่งขันนักเรียนนักศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่๑๐-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ