กรรมการตัดสินกีฬา การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "ร้อยเอ็ดเกมส์" ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

กรรมการตัดสินกีฬา การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "ร้อยเอ็ดเกมส์" ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ประเภทการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ