กรรมการตัดสินกีฬา การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ "ร้อยเอ็ดเกมส์"

กรรมการตัดสินกีฬา การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ "ร้อยเอ็ดเกมส์" ประเภท การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย/หญิง
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ