กรรมการตัดสินกีฬาการแข่งขันนักเรียนนักศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่๒๔มิถุนายน -๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

กรรมการตัดสินกีฬาการแข่งขันนักเรียนนักศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๐ คัดเลือกตัวแทนจังหวัดเข้าทำการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ คัดเลือกตัวแทน เขต ๓ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่๒๔มิถุนายน -๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ