ชื่อ : นายชนะ ทองเพิ่ม
ตำแหน่ง : ข
สถานที่ทำงาน :
ที่อยู่ : ข 80/665 หมู่ : 6 ซอย : ข ตำบล : นาดี จังหวัด : สมุทรสาคร
ไปรษณีย์ : 74000 เบอร์โทรศัพท์ : 089-6884873 โทรสาร : ข

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

หัวข้อที่บรรยาย

  • หัวข้อ : กติกาเซปัคตะกร้อ 18 ข้อ

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร