ชื่อ : นายประภาร นาคพงษ์
ตำแหน่ง : นายช่างโยธา 5
สถานที่ทำงาน :
ที่อยู่ : เทศบาลเมืองปราจีนบุรี (กองช่าง) - หมู่ : - ซอย : - ตำบล : หน้าเมือง อำเภอ : เมืองปราจีนบุรี จังหวัด : ปราจีนบุรี
ไปรษณีย์ : 25000 เบอร์โทรศัพท์ : 037214480

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

หัวข้อที่บรรยาย

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร