หลักสูตร : อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล (ระดับพื้นฐาน)
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ฝึกสอน ชนิดกีฬา ฟุตบอล รุ่น 3
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
วันที่เปิดรับสมัคร 11 กันยายน 2520 11 กันยายน 2563 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 11 กันยายน 2563 15 กันยายน 2563 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม โครงการความร่วมมือ กับจังหวัดขอนแก่น โดยกรมพลศึกษา
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 ไพบูลย์ เลิศวิมลรัตน์ วิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
2 ประภาร นาคพงษ์ นายช่างโยธา 5
3 ปรีชาพัฒน์ ปยุตเรืองกิตติ์ นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 36 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 29 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม