ชื่อ : นายเกตุดำรงค์ เข็มทอง
ตำแหน่ง : เจ้าของกิจการ
สถานที่ทำงาน :
ที่อยู่ : - 93 หมู่ : 13 ซอย : - ตำบล : สามง่าม อำเภอ : สามง่าม จังหวัด : พิจิตร
ไปรษณีย์ : 66140 เบอร์โทรศัพท์ : 056-665192 โทรสาร : -

ประวัติการศึกษา

 • [2562] : วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี สาขา : บริหารการจัดการกีฬา สถาบัน : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ? วิทยาเขตเพชรบูรณ์
 • [2561] : วุฒิการศึกษา : ปริญญา?ตรี สาขา : การบริหารจัดการกีฬา สถาบัน : มหาวิทยาลัย?การกีฬา?แห่งชาติ? วิทยาเขต?เพชรบูรณ์?

ประวัติการทำงาน

หัวข้อที่บรรยาย

 • หัวข้อ : กติกาข้อที่1สนามแข่งขัน
 • หัวข้อ : กติกาข้อที่4อุปกรณ์
 • หัวข้อ : กติกาข้อที่2ลูกบอล
 • หัวข้อ : กติกาข้อที่3ผู้เล่น
 • หัวข้อ : กติกาข้อที่5ผู้ตัดสิน
 • หัวข้อ : กติกาข้อที่6เจ้าหน้าที่การแข่งขัน
 • หัวข้อ : กติกาข้อที่7ระยะเวลาการแข่งขัน
 • หัวข้อ : กติกาข้อที่8การเริ่มเล่นและการเริ่มเล่นใหม่
 • หัวข้อ : กติกาข้อที่9บอลในนอกการเล่น
 • หัวข้อ : กติกาข้อ10ขั้นตอนหาผลการแข่งขัน
 • หัวข้อ : กติกาข้อ11ลำหน้า
 • หัวข้อ : กติกาข้อ12การกระทำผิดกติกาและเสียมารยาท
 • หัวข้อ : กติกาข้อ13การเตะโทษ
 • หัวข้อ : กติกาข้อ14การเตะ? ณ? ?จุดเตะโทษ?
 • หัวข้อ : กติกาข้อ15การทุ่ม
 • หัวข้อ : กติกาข้อ16การเตะจากประตู
 • หัวข้อ : กติกาข้อ17การเตะจากมุม
 • หัวข้อ : เรื่องสัญญาณนกหวีด
 • หัวข้อ : สัญญาณทางกาย
 • หัวข้อ : การเคลื่อนที่ของผู้ตัดสิน
 • หัวข้อ : การเข้าสู่ตำแหน่งในเหตุการณ์ต่างๆ
 • หัวข้อ : การทำงานเป็นทีม
 • หัวข้อ : การปฏิบัติลงทำหน้าที่จริงในสนาม

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร