ชื่อ : นายชวเมธ พลเยี่ยม
ตำแหน่ง : โค้ชฟุตบอล
สถานที่ทำงาน :
ที่อยู่ : การประกอบการอโยธยา I E S A จังหวัด : -
เบอร์โทรศัพท์ : 088-5375593

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

หัวข้อที่บรรยาย

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร