การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่30 นครขอนแก่นเกมส์

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ นครขอนแก่นเกมส์..ผู้ตัดสินกีฬาบ็อคเซีย
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ