การกีฬาแห่งประเทศไทย

ตัดสินกีฬคนพิการแห่งชาติ.บ็อคเซีย
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ