การอบรมฝึกว่ายน้ำ

ฝึกการว่ายน้ำและการช่วยเหลือ
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ