กรมพลศึกษาร่วมกับโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษาอบรมคอมพิวเตอร์

กรมพลศึกษาร่วมกับโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในสำนักงาน
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ