สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดลพบุรี

การแข่งขันกีฬากรมสามัญศึกษา ดาวรุ่งมุ่งเอเชียนเกมส์ปูซาน 2545 เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ