การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์

ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินการแข่งขันเซปักตะกร้อในรายการกีฬานักเรียน นักศึกษา ปี 2562 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ