กีฬานักเรียนนักศึกษา รอบคัดเลือกระดับเขตที่ 4

เป็นผู้ฝึกสอนเซปักตะกร้อ ทีมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษารอบคัดเลือกระดับเขตที่ 4 ที่จังหวัดนครพนม
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ