กีฬานักเรียนนักศึกษา

เป็นผู้ฝึกสอนทีมโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา คัดเลือกระดับจังหวัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ