ฝึกซ้อมเซปักตะกร้อให้กับนักเรียนและเยาวชนในหมู่บ้าน

ฝึกทักษะเซปักตะกร้อให้กับนักเรียนในหมู่บ้าน
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ