ขยายผลผู้ตัดสินฟุตซอล

จัดทำโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ตัดสินฟุตซอลที่จัดขึ้นระหว่างห้อง
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ