กีฬาภายในโรงเรียน

เป็นผู้ฝึกสอนทีมชายและหญิง ในการแข่งขันกีฬาภายใน
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ