กีฬานักเรียน นักศึกษา คัดเลือกตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์

เป็นผู้ฝึกสอนเซปักตะกร้อ ได้รับรางวัลชนะเลิศ คัดเลือกตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ