• 650E66AA-F809-4260-9765-ED9BB0CA7FFD.jpeg

  • D6EE2592-6002-477C-8102-065F7E41BCCA.jpeg

  • FC4AD121-0B38-4C65-8D2E-2DA4F6FD0DA7.jpeg

  • A460F9DD-CA53-4A22-9621-FBB0E7D70D15.jpeg

ฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอลพักกลางวันต้านภัยยาเสพติดภายในวิทยาลัย รุ่น ปวช.1
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ