• 64D6B6BA-7D43-415D-B16F-8CC40DAAB184.jpeg

  • 211BCBBF-1BE8-40C1-AFDD-083B918116F5.jpeg

  • 75F2DD36-50E6-4F0E-A45D-AA1C06D9D9BF.jpeg

  • BEF0697C-8FCE-4E3E-8E80-2B7FE07D568E.jpeg

  • 8EB3E6FA-F90D-48B1-B377-09625705823F.jpeg

  • EE9BEDB2-9B4D-43B9-90D7-B9BC7238D6FB.jpeg

ไฟฟ้าสัมพันธ์คัพ ครั้งที่2

ทำหน้าที่ผู้ตัดสิน 1 ในการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ไฟฟ้าสัมพันธ์คัพ ครั้งที่ 2
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ