• 2980C898-12AC-44A5-A4D8-FF1D6C0349CC.jpeg

  • 58257761-73B2-40C8-97FC-B5F193FBB887.jpeg

  • 930D1AF9-212A-48CF-BF0E-775DA5396CC7.jpeg

  • 59AF31ED-5BE3-479F-BD89-5CAE1FF98D4E.jpeg

  • BC1650E3-9DD1-44DF-AD26-6145C1545CD6.jpeg

  • 55A500D3-EAE9-43C3-B4C6-B143101C8C02.jpeg

  • 1CC34E48-72EB-4F52-8C01-D1A1695B7A9A.jpeg

  • D23230D5-039A-49F8-86FC-5EA248E63293.jpeg

  • 3E986F92-6620-4BC7-AA5E-CFBE3140B454.jpeg

  • 62E65C3D-2D6A-4D29-ACCB-8B2B7948FC5B.jpeg

ไฟฟ้าสัมพันธ์คัพ ครั้งที่ 1

เป็นผู้ตัดสินที่ 1 ในการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ระหว่างวันที่ 19-26 มีนาคม 2564
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ