• 11A52D06-D39C-4EE3-B5BE-9CDD32CD9C22.jpeg

  • F6E51E3B-E1DF-4F66-B2F5-40CF10C22EA7.jpeg

  • BE2C55CB-723C-4DF9-845B-7EFFFE893262.jpeg

  • 49ACF5BB-2F98-467D-B306-86D4DD382424.jpeg

  • 2B89B958-B0E9-41C1-AA38-DF92C7F79617.jpeg

ฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอลพักกลางวันต้านภัยยาเสพติดภายในวิทยาลัย รุ่นโอเพ่น
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ