การแข่งขันฟุตบอล VIP Thailand Cup ครั้งที่ 3

เป็นผู้ตัดสิน3และผู้ตัดสิน4 ในงานการแข่งขันฟุตบอล VIP Thailand Cup
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ