คัดตัวเเทนจังหวัดอุดร ไปเยาวชนแห่งชาติ2565

คัดตัวเเทนจังหวัดอุดร ไปเยาวชนแห่งชาติ2565 เเข่งขัน19-25 ขึ้นเป็นผู้ตัดสิน 7คู่
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ