• inbound2713374163915589517.jpg

  • inbound5269775992389529293.jpg

  • inbound7316306805041036407.jpg

  • inbound7687295283344571792.jpg

  • inbound8346694041652006923.jpg

  • inbound8028513396697613066.jpg

กีฬาประชาชน จังหวัดบึงกาฬ ปี2563

ประเภทหญิงรุ่นอายุไม่เกิน12ปี เป็นผู้ตัดสิน6คู่ เเละผู้ช่วยผู้ตัดสิน5คู่ประเภทชาย12ปี ผู้ตัดสืน5คู่ ผู้ช่วยตัดสิน5คู่ ประเภทชาย16ปี ตัดสิน5คู่ ผู้ช่วยผู้ตัดสิน5คู่ ประเภททั่วไป7คู่ผู้ช่วยผู้ตัดสินอีก6คู่
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ