• inbound5247111080829370833.jpg

  • inbound6601362939425260442.jpg

  • inbound6918913287645883778.jpg

  • inbound976816080321303444.jpg

  • inbound4440856582071305722.jpg

  • inbound548648939304635184.jpg

กีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดบึงกาฬ 2564

เวลาทำงาน 6-7 13-14 มีนาคม การเป็นผู้ตัดสิน รุ่นอายุ 15ปี ชาย11คู่ ผู้ช่วยผู้ตัดสิน4คู่เป็นผู้ตัดสินรุ่น ทั่วไปชาย 9คู่ เเละผู้ช่วยผู้ตัดสิน 6คู่ผู้ตัดสิน รุ่น 12ปีชาย 13คู่ เเละผู้ช่วยผู้ตัดสิน5คู่เป็นผู้ตัดสิน ร่น12ปีหญิง 6คู่ เเละผู้ช่วยผู้ตัดสิน 4คู่
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ