กีฬาระหว่างโรงเรียน กรมพลศึกษา12-24

กีฬาระหว่างโรงเรียน กรมพลศึกษา 2565 จังหวัดปทุมธานี 12-24 กรกฎาคม ขึ้นตัดสิน 6คู่ ยืนกำกับเส้น6คู่
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ