กีฬาประชาชนจังหวัดบึงกาฬปี2563

ประเภทชาย16ปี ตัดสิน6คู่ ผู้ช่วยตัดสิน5คู่ ประชาชนทั่วไป ตัดสิน12คู่ ผู้ช่วยตัดสิน8คู่
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ