• 6D40ED42-F44D-4B10-A572-9D583855450F.jpeg

  • 5DA7BB78-3776-46F0-AB3C-EB50E9D754C1.jpeg

  • 2B779EFF-C77F-4DF2-9A31-76DBC165192C.jpeg

PRIME MINISTER CUP 2019 (รุ่น 14,18 ปี)

ลงทำหน้าที่ ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ 1 / ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ 2
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ