• DAEE2D86-2DFD-43F6-8BCD-890ADCD61910.jpeg

  • EA8D62E5-76D9-4D96-9D1E-974DAFC976CD.jpeg

  • 6AB0F53A-C855-4F89-9092-1A9CB8F7DB5A.jpeg

  • 1B88534C-FC98-4AE6-B977-F09198E4F5F8.jpeg

  • AA7AB494-BE0D-4A80-BB1F-F22951DBB091.jpeg

  • D2D27922-3043-4A5A-AA8D-030E5FCD45D4.jpeg

  • DA98352C-71B1-4906-80AD-05DFC8B1F95D.jpeg

  • 9A426AFD-2076-4D05-8EA6-778FD80B76D9.jpeg

KING POWER CUP 2020 (รอบคัดเลือกกรุงเทพมหานคร)

ลงทำหน้าที่ ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ 1 / ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ 2 และ ผู้ตัดสินที่4
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ