• 1773089E-1413-4451-B5A6-509552F37886.jpeg

  • FADC037D-B042-41A2-B549-23735C56D342.jpeg

  • 362155C7-9C25-4262-9E42-CA7BCAFEC3D8.jpeg

  • 362155C7-9C25-4262-9E42-CA7BCAFEC3D8.jpeg

  • 811224D7-0B71-4E66-8322-7F6AC70E4647.jpeg

  • 0CA764DE-3024-432C-B987-AA9D44C46121.jpeg

KING POWER CUP 2018 (รอบ เพลย์ออฟ)

ลงทำหน้าที่ ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ 1 / ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ 2 และ ผู้ตัดสินที่4
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ