• 18F64CF8-8136-4249-ABD5-C533D8A16D2F.jpeg

  • 4548CEB7-754F-4606-8323-B50E31CDF09E.jpeg

  • BCB1D918-1B19-44B3-9011-5024E4F83CCC.jpeg

  • B0DAF884-B123-4CFC-9E69-65D5DDA92851.jpeg

  • 0B948B4C-ACFF-4067-9413-02A9E12EB12C.jpeg

  • 49BCCC60-5D3A-454A-8F36-B6CE94FF3452.jpeg

  • 31429684-49B1-4BFC-A0BE-1864BCA2008D.jpeg

  • 32A96B71-A69E-4AE8-BDAF-D1C220A549EF.jpeg

กีฬาฟุตบอลระหว่างโรงเรียนกรมพลศึกษา (ประเภททั่วไป)

ลงทำหน้าที่ ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ 1 / ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ 2 และ ผู้ตัดสินที่4
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ