• 5C1EEC78-1E1D-4044-8936-D29986423343.jpeg

  • 6A8037F9-C6C3-45CF-9A19-4395D5EB732B.jpeg

  • 876116EB-5B92-45C4-BDE5-59D394D2BBED.jpeg

KING POWER CUP 2020 (รอบเพลออฟโซนภาคใต้)

ลงทำหน้าที่ ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ 1 / ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ 2 และ ผู้ตัดสินที่4
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ